Hướng dẫn thanh toán

1. Chuyển khoản qua  Ngân hàng

– Tài khoản AGRIBANK

+ Chủ TK: LÊ TẤT LONG

+ NGÂN HÀNG NN VÀ PT NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK

+ Chi nhánh Tây Đô

+ Số tài khoản: 146.2205.227875

– Tài khoản VIETCOMBANK

+ Chủ TK: LÊ TẤT LONG

+ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIETCOMBANK

+Chi nhánh Thành Công

+ Số tài khoản: 045.1000.415157